Truy cập nhanh:
Chuyển đến nội dung chính (Alt1) Chuyển đến mục định hướng thứ cấp (Alt3) Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)

Lịch mở hẹn online

Viện Goethe Hà Nội

Thời gian khai giảng Mở hẹn online từ 09:00 ngày
15.01.2018 21.12.2017
17.01.2018 22.12.2017
22.01.2018 02.01.2018
28.02.2018 24.01.2018
21.03.2018 28.02.2018
04.04.2018 14.03.2018
07.05.2018 16.04.2018
14.05.2018 23.04.2018
04.06.2018 14.05.2018
13.06.2018 23.05.2018
18.06.2018 28.05.2018
16.07.2018 25.06.2018
01.08.2018 11.07.2018
15.08.2018 25.07.2018
05.09.2018 15.08.2018
17.09.2018 27.08.2018
01.10.2018 10.09.2018
22.10.2018 01.10.2018
05.11.2018 15.10.2018
12.11.2018 22.10.2018
26.11.2018 05.11.2018
03.12.2018 12.11.2018
10.12.2018 19.11.2018

Viện Goethe Tp. Hồ Chí Minh

Thời gian khai giảng Mở hẹn online từ 09:00 ngày
01.03.2018 18.01.2018
07.05.2018 18.04.2018
04.06.2018 28.05.2018
09.07.2018 18.06.2018
04.09.2018 28.08.2018
10.09.2018 28.08.2018
22.11.2018 08.11.2018
03.12.2018 26.11.2018