Truy cập nhanh:
Chuyển đến nội dung chính (Alt1) Chuyển đến mục định hướng thứ cấp (Alt3) Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)

Lịch mở hẹn online

Viện Goethe Hà Nội

Thời gian khai giảng Mở hẹn online từ 09:00 ngày
02.01.2019 10.12.2018
13.02.2019 09.01.2019
04.03.2019 11.02.2019
18.03.2019 25.02.2019
17.04.2019 27.03.2019
20.05.2019 02.05.2019
10.06.2019 20.05.2019
24.06.2019 03.06.2019
22.07.2019 01.07.2019
29.07.2019 08.07.2019
12.08.2019 22.07.2019
26.08.2019 05.08.2019
16.09.2019 26.08.2019
23.09.2019 03.09.2019
28.10.2019 07.10.2019
11.11.2019 21.10.2019
18.11.2019 21.10.2019
25.11.2019 04.11.2019
02.12.2019 11.11.2019

Viện Goethe Tp. Hồ Chí Minh

Thời gian khai giảng Mở hẹn online từ 09:00 ngày
01.03.2018 18.01.2018
07.05.2018 18.04.2018
04.06.2018 28.05.2018
09.07.2018 18.06.2018
04.09.2018 28.08.2018
10.09.2018 28.08.2018
22.11.2018 08.11.2018
03.12.2018 26.11.2018